HUNTER TATTOO Czyli Galeria Tatua?y

tatua?e wzory

Angelina wykona?a ów tatua?, by upami?tni? stanowiska narodzin swojej szóstki pociechy (jak równie? ich ojca: ). Pierwsze wzory wytatuowano, gdy mia?a troje najm?odszych, zatem pocz?tkowo jej rami? zdobi?y wspó?rz?dne kambod?a?skie i afryka?skie.
Sign In or Register to comment.