Khám phá nh?ng shop quà t?ng c?c ??c ??n tim các b?n tr?


1. T?p hóa M?p M?p
Valentine s?p h? cánh r?i, tìm quà t? bây gi? còn k?p, không bi?t ch?n quà gì v? g?i t?ng g?u thì ghé qua shop quà này hén. N?a còn l?i ?? cái r?m trong m?t n?t nh?c khi nhìn m?y em g?u g?i m?t b?a ôm tim so cute cho xem, giá không m?y cao l?m ?âu nha, em B?a 1m 420k, B?a 50cm 250k còn B?a ôm tim + 35k con nh? và + 50k con.

image
image
image

Facebook: T?p hóa M?p M?p
??a ch?: 79/2F ?i?n Biên Ph?, p. ?akao, qu?n 1.
SDT: 090 950 00 91

2. Nhóc Giftshop
Thiên ???ng quà t?ng Valentine h?i t? nh?ng món quà t?ng ch?t ch?t và bao ??c ?áo nè nha. Nào là hoa g?u bông có giá t? 140k, hoa h?ng vàng 24k - 120k ho?c các cô g?u bông siêu cute ??y ?? các lo?i luôn, ??c bi?t shop quà luôn c?p nh?t m?y em thu?c d?ng hot trend ?ó nghen, b?i vô ?ây tho?i mái l?a ch?n quà t?ng G?u.

imageshop quà t?ng hcm /16406826_1218099554911366_7030322570408401684_n.jpg" width="500" heigh="500" />

image
image


Facebook: Nhóc Giftshop
Instagram: nhoc_giftshop
??a ch?:
- 107 Nguy?n Trãi, P2, Q.5 - 08 66860947 - 08 66701701
- 36 ?oàn K?t, Th? ??c - 08 66592753
- 219 Võ V?n Ngân, Th? ??c - 08.62837856

3. Zocrafting
Quà t?ng Valentine Handmade siêu ??c ?áo ?? b?n có th? g?i ng??i yêu kèm theo nh?ng hình ?nh ng?t ngào c? 2 check in cùng nhau ? kh?p m?i n?i. Các b?n có th? ??t hàng theo yêu c?u nhé, t?ng ph?m
Sign In or Register to comment.