گزارش بازدید یک روزه از پردیس معدن آموزشی دانشکده صنعتی شاهرود

صبح پنج شنبه تاریخ ۱۵/۷/۹۵ با حضور جمعي از اعضاي با شخصیت نظام مهندسي معدن و با همراهي جناب آقاي مهندس برهاني رياست با شخصیت سازمان &#آزمون نظام مهندسی 44; بازديد يکروزه اي از معدن آموزشي دانش گاه صنعتي در شاهرود ( معدن دهملا ) از مبدأ سمنان رخ گرفت و پس از رسيدن به محل اردوگاه آموزشي دانش گاه شاهرود , ديگر اعضاي محترم هيئت مديره سازمان جناب آقاي پزشک آقاجاني و اقاي مهندس قنبري و اساتيد محترم دانش گاه شاهرود جناب آقاي دکتر فردوست , دکتر عرب اميري , مهندس حيدرنيا و مهندس بياري نيز با حضور لبریز افتخار خود به گروه ملحق شدند .
همچنين از حیث جناب آقاي پزشک فردوست يک زمين شناس و يا يک مکتشف مي تواند با درنظر به چنگ آوردن عکس هاي ماهواره اي و نقشه هاي زمين شناسي و با در لحاظ دریافت کردن معيار هاي تکتونيکي , ليتولوژيکي , آلتراسيوني و نيز معيار سني براي برخي کانسارها که تحت عنوان ابزار اوليه و اصلي اکتشاف محسوب مي شود با صرف هزينه و مجال کمتر , کانسار متبوع خود را پيدا کند .

يک مکتشف بايد همانند يک پليس همواره در ادامه اثر ها و شواهد و علامت ها باشد تا بتواند سريعتر خود را به هدف برساند .

مثلاً دانستن اين نکته کليدي که زغال ( يا به عبارتی شيل سياه ) در حیث مکتشف مي تواند به معني سن ژوراسيک باشد . و يا فسفات که همان رسوبات تخريبي – آواري متعلق به سازند جيرود می باشد و يا لاتريت بوکسيت به عبارتی آسمان متشکل زيرين سازندهاي شمشک و اليکا مي باشد , مي تواند خيلي سريعتر و خوبتر مارا به انگیزه اصلي خویش برساند و سرگردانيهاي اکتشافي مارا از بين پیروزشود .

سپس جناب آقاي مهندس بياري مختصري راجع به چگونگي بازسازي , احيا , و سود برداري وآغاز به کار اين تیم توضيحاتي ارائه نمودند .

در اين سطح مواردي در زمینه‌ی اصول اکتشاف و نيز آشنايي مختصر با زمين شناسي ناحیه , و جواب به پرسش هاي طرح شده و همچنين بازديد از نمايشگاه ماکت هاي معدني و تونل آموزشي معدن صورت گرفت و ازنزديک با انواع وسايل و تجهيزات حفاري و محل کار معدنکاران آشنايي ايجاد گرديد .

در ادامه پس از مختصري استراحت و پذيرايي از مجموعه تست سايت ژئوفيزيک تیم آموزشي معدن بازديد گرديد و جناب آقاي دکتر معالج آقاجاني از چگونگي آماده سازي اين نصیب از مجموعه اظهاراتي داشتند و با اعتنا اهميت اين نکته که ژئوفيزيک نيز يکي از راههاي دارای اهمیت اکتشاف محسوب مي شود به ويژگي اين مجموعه آموزشي و انحصاري image بودن اين خصوصيت اشاره نمودند .

در اين بخش گونه هاي آموزشي اي بیان شده که دانشجويان بتواند فعالیت گراويمتري , مغناطيس سنجي , ژئوالکتريک امواج و لرزه را انجام دهند و بعد با تهيه و تفسير نقشه به نتايج شبيه به آنچه که در واقعيت و طبيعت مي باشد نزديک شوند .

مثلاً با ايجاد يک کره توخالي به قطر يک متر در باطن زمين , يا دفن يک لوله توخالي به ارتفاع ۶ متر که قابليت ورود آب يا سيالات ديگر درون آن باشد و نيز تشکيل اتاقک J نظیر ( شايان ذکر است که اجراي اين اتاقک برگرفته از پايان نامه دانشجويان ارشد در تپه حصار دامغان مي باشد ) و يا براي مبحث گسل , با ايجاد يک پله بتني در دو بخش بالا و پايين با پهنا ۱ تا ۵/۱ متر و ارتفاع ۱۲ متر…
Sign In or Register to comment.