یک مسئول : افراد غیرمتخصص نقص‌ اصلی در نظام مهندسی و ساختمان سازی در میهن است

محمدرضا محمدیان روز شنبه در نشست یادگرفتن و آنالیز بر کار مهندسان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در شهر مشهد افزود : بیشتر نیروهای انسانی درگیر در پروژه‌ های نظام مهندسی ساختمانی دوره‌ های آموزشی رعایت اصول ساختمان‌سازی و مهندسی را نگذرانده ‌اند &#آزمون نظام مهندسی 46; اشخاص غیرمتخصص اختلال اساسی در نظام مهندسی و ساختمان است .

وی ادامه داد : امروزه برخی موردها فنی در پروژه های ساختمانی رعایت نمی‌شود و این مورد سبب بی ثباتی و نبود ایمنی کامل و تضمین بناها میگردد .


سرگروه تحلیل خوب مهندسی وزارت خط مش و شهرسازی اذعان کرد : رعایت نکردن اصول ایجاد کرد و مهندسی در بعضا پروژه ‌ها نشان ‌دهنده فقدان ارزیابی صحیح و استاندارد ناظر بر فرآیند متعدد ساخت است .
او افزود : ناظران خوب نظام مهندسی از حیث تخصصی و فنی یک جايگاه بالاتر از حوزه ساخت‌ و ساز میباشند و وظیفه دارا‌هستند سایر عوامل اجرایی را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان نمایند .
محمدیان ادامه بخشید : نظام مهندسی و کنترل ساختمان اساسی ‌ترین وظیفه‌های مهندسی ساختمان را در مملکت دارا هستند و ازآنجاکه اعضای اداره نظام مهندسی دارای درجه بندیهای متفاوت میباشند باید مبنی بر این رتبه بندی محاسبه کافی و رسمی را بر پروژه های ساختمانی داشته باشند .

اشخاص غیرمتخصص ایراد مهم در نظام مهندسی و ساختمان
اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم

وی تحلیل ساختمان رااقدامی فرهنگی تعریف و اعلام کرد : مهندسان ناظر در عملکرد هستند فرهنگ وتمدن درست شهرسازی و ساختمانسازی را در جامعه نهادنیه کنند چون کوچکترین سهل وآسان انگاری در نظارت سبب پیدایش رویدادها ناراحت کننده و ساخت ضرروزیان به مردم و جامعه میشود .

افراد غیرمتخصص خلل اصلی در نظام مهندسی و ساختمان
سرگروه آنالیز عالی مهندسی وزارت راه و روش و شهرسازی خاطرنشان کرد : اشخاص غیرمتخصص خلل حساس در نظام مهندسی و ساختمان است به این ترتیب مهندسان ناظر می بایست گزارشهای تحلیلی از پروسه ساخت‌ و ساز در شهرهای متفاوت سرزمین تهیه و تنظیم و گزارش مربوطه را در شورای انتظامی استان به شخص استاندار و مسئولان ذیصلاح حیطه های عمرانی ارائه نمایند تا روند اجرای image ضوابط ساخت و ساز در هر مکان از مملکت معلوم باشد .
۶۵۰ گروه انبوه ساز , هزار و ۸۰۰ کمپانی مشورت ای و دو هزار شرکت پیمانکاری در خراسان رضوی عمل می نمایند .
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با ۲۴ هزار عضو مهندس در هفت فن عمران , مکانیک , برق , شهرسازی , ترافیک , نقشه برداری و معماری دو‌مین سازمان نظام مهندسی بزرگ مرزو بوم پس از تهران است .
Sign In or Register to comment.