هشت سر اشخاص باریک اندام

بخش اعظمی از ما که همیشه با کیلوهای اضافه درگیریم , گرسنگی را به عنوان قوانینی درنظر میگیریم که می بایست با‌گاز برطرف شود . . به گفته دکتر جودیت بک ( https://drazarnoush.com Judith Beck ) ” در شرایطی که از گرسنگی وحشت داشته باشید , مدام برای پرهیز از آن به تناول کردن می پردازیم . ” اشخاص باریک گرسنگی را تحمل می نمایند چون می دانند که یورش های گرسنگی همواره می‌آیند و میروند , بعداز مبادرت فوری دوری می‌نمایند .
۶ - آنها دارنده ژن اراده و خویشتن داری میباشند
محققین در دانش گاه تافتز ( Tufts ) متوجه شده اند که وسیع ترین کار انتخاب کننده ارتقا وزن زنان در سنین ۵۰ و ۶۰ ترازو رفتارهای بیقیدانه یا این که به عبارت دیگر نامحدود آنهاست . زنانی که رفتارهای بی قید کمتری دارا هستند و در مقابل از حس خودداری متعادلی برخوردارند , از کمترین اندازه طولانی تر وزن برخوردارند . بی قیدی بیشتر و در فیض پرهیز کمتر , به افزایش وزن تا ۱۵ کیلو در سنین بالاتر سبب ساز میشود .
برای تقلید از این خصیصه , برای زمانهایی که واحد سنجش خودداریتان در کمترین معیار آن است - مثل مهمانیها و حضور در مجموعه بزرگی از دوستان خوب , فراهم گردید . در شرایطی که در ضیافت می باشید , با خویش قرار بگذارید که از هر چهار پیش غذایی که به شما تعارف میگردد , یکی از را بردارید . درصورتی که برای شام خارج رفته اید , برای غذای حیاتی , یک پیش خوراک سفارش دهید و دسر خود را با یکی دوستان خوب سهم دار شوید . در حالتی که عصبی میباشید - یک شرایط دیگر از پرهیز ناچیز - به طبع یه خرده خوراکی سالم مثل میوه یا این که صیفی جات خرد شده ای چون هویج و کرفس در اختیار داشته باشید .
۷ - آن ها اهل حرکت هستند
لاغر image اندامها , به طور متوسط هر روز دو و نیم ساعت بیش از افراد دیگر سرپا می باشند - که برای سوزاندن ۱۵ کیلو در سال کافی است .
در صورتی‌که قصد دارید بر میزان تحرک خود بیافزایید , قبلی از هرچیز می بایست صادقانه مقدار حرکت خود را محاسبه نمایید . بخش اعظمی از افراد در برآورد میزان تحرک خویش بزرگنمایی میکنند . عمده مردم ۱۶ تا ۲۰ ساعت از روز خویش را در شرایط نشسته می گذرانند . درصورتی که یک گام شمار pedometer در مشت داشته دارید , در یک روز عادی آنرا به کار ببرید و مشاهده کنید تا چه حد به تعداد پیشنهاد شده - ۱۰ هزار قدم – نزدیک شده اید . روز شما بایستی مشتمل بر ۳۰ دقیقه تمرین ورزشی با برنامه و مجموعه ای از عادات اثرگذار مثل استفاده از پلکان به جای آسانسور یا این که تمیز کردن خانه با سرعت و انرژی بیشتر باشد . شما میتوانید با فایده از جدول موجود در caloriecontrol اندازه کالری مصرفی فعالیتهای متعدد را مشاهده کنید .
۸ - آنان خوب میخوابند
اشخاص باریک در مقایسه با اشخاص دارنده اضافه وزن , هفته ای ۲ ساعت عمده میخوابند . بنا به حیث محققین , نبود استراحت با چشمان بسته , با کاهش هورمونهای در دست گرفتن کننده اشتها مانند لپتین ( leptin ) و ارتقا هورمونهای بالا برنده اشتها مانند گرلین ( ghrelin ) ارتباط مشتقیم دارد .
Sign In or Register to comment.