دروس سرامیک در آذربایجان شرقی نقص‌ دارااست

محمد تقی همدانی , عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشکده تبریز اذعان کرد : , اعضای هیات علمی انتقاد به روش باز‌نگری رشته مهندسی مواد و نقص‌ دروس سرامیک , که گزینش تیتر رشته مهندسی مواد در کمیته های برنامه ریزی وزارت علوم به صورت عام باشد اما در حوزه مهندسی مواد تیتر رشته با یکی‌از گرایش ها تدوین کردن شده است

وی افزود : در کمیته برنامه ریزی فن نظام مهندسی مواد سرفصل ها و برنامه های درسی گرایش سرامیک image تغییر کرد البته این تغییرات فارغ از حضور و استفاده از اساتید تخصصی حوزه بود به همین دلیل بعضا از دروس مهم این گرایش حذف و برخی در گیر تغییر‌و تحول نام شدند .

عضو هیات علمی دانشکده تبریز تاکید کرد : دروسی که از این گرایش حذف شده تحت عنوان دروس دارای اهمیت این حوزه بوده و در صنعت های کاربرد زیادی داشته است .
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی نظام مهندسی ( آزمون نظام مهندسی akhbarmohandesi . ir ) , همدانی اظهار‌کرد : به طور مثال در صنعت شیشه درس شیشه و تست شیشه فراوان حساس است که این درس از گرایش سرامیک به طور کامل حذف شده‌است .

وی با بیان اینکه اکثر بدنه های سرامیکی مستلزم لعاب می‌باشند , افزود : این درحالی است که در باز بینی جدید درس لعاب از گرایش سرامیک حذف شده است بدین ترتیب با این سرفصل ها دانشجویانی که تربیت می‌شوند نمی توانند در صنایع سرگرم به کار شوند .

بنا کردن دروسی که در حوزه سرامیک کاربرد ندارد

عضو هیات علمی دانش کده تبریز تاکید کرد : همینطور در‌این کمیته دروس جدیدی بنا کردن شده که‌این دروس در حوزه سرامیک کاربردی ندارند .

همدانی اظهار داشت : به طور نمونه درس عملیات حرارتی در سرامیک ها تدوین شده که چنین موضوعی در سرامیک وجود ندارد و مرتبط با حوزه متالورژی است .

عضو هیات علمی : نقد به روش باز نگری فن مهندسی مواد
نقد به نحوه باز‌نگری رشته مهندسی مواد

وی اذعان کرد : طی ۳۰ سال گذشته با راه اندازی رشته سرامیک در دانشکده های مرزوبوم ما در موضوع تولید لعاب به خودکفایی رسیده درحالی که قبلی از ساخت این فن لعاب مایحتاج به صورت صادراتی بود .

عضو هیات علمی کالج تبریز اظهار داشت : به این ترتیب با حذف درس لعاب متخصصین نمی توانند مبادرت به تولید لعاب های تازه مایحتاج صنعت نمایند .

همدانی خاطرنشان کرد : با برنامه های درسی که بنا کردن شده نمی توان متخصصانی تربیت کرد که کیفیت تولیدها سرامیکی مرزو بوم را افزایش دهند به این ترتیب فعلا صاحبان صنایع مملکت از این تغییر‌و تحول و تحولات وحشت زده می باشند .

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , نفد به نحوه باز‌نگری حرفه مهندسی مواد , وی با بیان این که کاشی بخش اکثر ای از صنایع سرامیک مملکت را به خود اختصاص میدهد , افزود : در برنامه درسی تازه سرامیک واحد درسی کاشی بسیار اندک رنگ شده‌است .

نقد به طرز باز بینی فن مهندسی مواد نقص‌ دروس سرامیک
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز عنوان کرد : زیر تشکیل داد علمی دانشجو یان در دوران کارشناسی صورت می‌گیرد و در‌حالتی که برنامه درسی در این مقطع به درستی تدوین نشود آتی عملی مرزو بوم تحت سوال خواهد رفت .
Sign In or Register to comment.