صادر شدن و تمدید ۱۵ فقره پروانه دامداری روستایی در میاندورود

سید شبر موسوی امروز در شهرستان میاندورود , اظهار کرد &#آزمون نظام مهندسی 58; از ابتدای همین سال تا به امروز بیش از ۶۸ مورد بازدید از زمین‌ها و واحدهای درخواست کنندگان این شهرستان جهت صادر شدن و تمدید ۱۵ فقره پروانه دامداری از جمله پروانه‌های صنعت های , گلخانه‌های فضای باز و شغل ها خانگی صورت گرفته است .

او خاطرنشان کرد : برگزاری جلسات کمیسیون صادر شدن پروانه دامداری روستایی با حضور رئیس جهاد کشاورزی و نمایندگان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع image طبیعی این شهرستان انجام می شود .


مدیریت جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به این که امسال ۱۵ فقره پروانه دامداری روستایی درین شهرستان صادر و تمدید شد , ادامه اعطا کرد : از این تعداد هفت فقره مربوط به صادر شدن و هشت فقره تمدید پروانه دامداری روستایی بوده است .

صدور و تمدید 15 فقره پروانه دامداری روستایی در میاندورود
سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران

این مسؤول در‌پی در باب صادر شدن و تمدید ۱۵ فقره پروانه دامداری اضافه کرد :
از هفت فقره پرونده صادر شده , در نظام مهندسی کشاورزی سه پروانه مربوط به پرورش گاو شیری با گنجایش ۳۴ رأس , چهار فقره پروانه گوسفند و بز داشتی با گنجایش ۱۱۵ رأس بوده است .

موسوی در نقطه نهایی ذکر کرد : هشت فقره پروانه گاو شیری با ظرفیت ۸۳ رأس از اولِ سال جاری تاکنون تمدید شده است .

رئیس جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به این‌که امسال ۱۵ فقره پروانه دامداری روستایی درین شهرستان صادر و تمدید شد , ادامه اعطا کرد : از این تعداد هفت فقره مربوط به صدور و هشت فقره تمدید پروانه دامداری روستایی بوده است .

مدیر مجاهدت کشاورزی میاندورود با اشاره به این‌که همین سال ۱۵ فقره پروانه دامداری روستایی درین شهرستان صادر و تمدید شد , ادامه اعطا کرد : از این تعداد هفت فقره مرتبط با صادر شدن و هشت فقره تمدید پروانه دامداری روستایی بوده است .

رئیس جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به این‌که امسال ۱۵ فقره پروانه دامداری روستایی درین شهرستان صادر و تمدید شد , ادامه اعطا کرد : از این تعداد هفت فقره مرتبط با صدور و هشت فقره تمدید پروانه دامداری روستایی بوده است .
Sign In or Register to comment.