Kopia Bezpiecze?stwa A Archiwizacja Danych

Od w?a?nie po?rednia stanowi archiwizacja darowanych offline, alias wolny posy?ania powtórek dodatkowej do serwera backupu.

Take a look at my web page: 9500
Sign In or Register to comment.