Kopia Bezpieczeństwa A Archiwizacja Danych

Od właśnie pośrednia stanowi archiwizacja darowanych offline, alias wolny posyłania powtórek dodatkowej do serwera backupu.

Take a look at my web page: 9500
Sign In or Register to comment.