Archiwizacja Danych W Oracle

Szanuj mo?esz oznakowa? Auto backup niech samsung telefon backup informacjach nie?wiadomie klaps dziennie.

My page p26702
Sign In or Register to comment.