Archiwizacja Danych Moodle

Wielekro? archiwizacja mylona stanowi spo?ród reprodukcj? zabezpieczenia , jednako? obstaje dogl?da?, i? archiwizacja informacji tera?niejsze nie "backup".

Have a look at my web page ... kopia zapasowa iphone na time capsule
Sign In or Register to comment.