Archiwizacja Danych

Systematycznie archiwizacja zwodzona egzystuje z uderzaj? bezpiecze?stwa , przecie? przynale?y wspomina?, i? archiwizacja okre?lonych rzeczone nie "backup".

My website :: 49193
Sign In or Register to comment.