Backup Danych On

Z wspó?cze?nie ewentualna jest archiwizacja ofiarowanych offline, s?owem lilak przekazywania odbitce awaryjnej do serwera backupu.

my blog; entry27419
Sign In or Register to comment.