?Archiwizacja Danych Wikipedia, Swobodna Encyklopedia

Cz?stokro? archiwizacja mylona istnieje spo?ród rozkopuj? bezpiecze?stwa , to? przystaje pami?ta?, ?e archiwizacja danych to nie "backup".

Stop by my site: p10614
Sign In or Register to comment.