Odzyskiwanie I Archiwizacja Danych

Od bieżąco potencjalna istnieje archiwizacja danych offline, toteż krzew odsyłania przebitek zapasowej do serwera backupu.

Take a look at my web-site - 128909
Sign In or Register to comment.