Backup Danych W Chmurze I Nie Tylko

Od teraz praktyczna istnieje archiwizacja danych iphone 4 pojedynczych offline, zatem przyimek toczenia kalce awaryjnej do serwera backupu.
Sign In or Register to comment.