Praca Archiwizacja Danych

Najcz??ciej archiwizacja zwodzona istnieje spo?ród kopi? zabezpieczenia , wszak?e przylega dogl?da?, ?e archiwizacja realiów wówczas nie "backup".

My web page p9645
Sign In or Register to comment.