?Archiwizacja Danych Wikipedia, Swobodna Encyklopedia

Wielekro? archiwizacja mylona egzystuje z kre?l? zabezpieczenia , wszak przylega pomnie?, ?e archiwizacja poszczególnych owo nie "backup".

my web page p22961
Sign In or Register to comment.