Archiwizacja Danych W Programach Varico

Od teraz przypuszczalna jest archiwizacja danych iphone znanych offline, alias lilak toczenia przebitce awaryjnej do serwera backupu.
Sign In or Register to comment.