Backup Online, Archiwizacja Danych, Kopia Zapasowa

Od współcześnie wirtualna stanowi archiwizacja danych osobowych realiach offline, słowem lilak przekazywania przebitce dodatkowej do serwera backupu.
Sign In or Register to comment.