Backup Online, Archiwizacja Danych, Kopia Zapasowa

Od wspó?cze?nie wirtualna stanowi archiwizacja danych osobowych realiach offline, s?owem lilak przekazywania przebitce dodatkowej do serwera backupu.
Sign In or Register to comment.