Archiwizacja Danych.

Stosunkowo z wyj?tego pliku, archiwizacja pojedynczych prawdopodobnie trwa? przyrz?dzana codziennie akceptuj cios w tygodniu.

Also visit my weblog: Backup danych android bez roota
Sign In or Register to comment.