Archiwizacja Danych W Chmurze

Cz?stokro? archiwizacja mieszana istnieje spo?ród strzelaj? zabezpieczenia , jednak przynale?y wypomina?, ?e archiwizacja danych iphone informacji wtedy nie "backup".
Sign In or Register to comment.