Archiwizacja Danych, Zarz±dzanie Dokumentami

Od bie??co opcjonalna jest archiwizacja personaliów offline, zatem bez sprowadzania w?óczni awaryjnej do serwera backupu.

Visit my site: msg27217
Sign In or Register to comment.