Archiwizacja Danych, Zarz±dzanie Dokumentami

Od bieżąco opcjonalna jest archiwizacja personaliów offline, zatem bez sprowadzania włóczni awaryjnej do serwera backupu.

Visit my site: msg27217
Tagged:
Sign In or Register to comment.