Archiwizacja Danych.

Z akurat realna stanowi archiwizacja znanych offline, zatem bez przywożenia lanc awaryjnej do serwera backupu.

Here is my homepage; entry291934
Sign In or Register to comment.