Backup Danych I Archiwizacja Z Serwerem Plików I Macierz? Dyskow?

Popularnie archiwizacja zaskakiwana stanowi spo?ród pik? zabezpieczenia , jednak?e przynale?y dba?, ?e archiwizacja przej?tych tote? nie "backup".

Feel free to surf to my web page :: p11348
Sign In or Register to comment.