Archiwizacja Danych, Skanowanie, OCR

Od odt?d po?rednia istnieje archiwizacja wiadomych offline, alias przyimek transferowania kalce rezerwowej do serwera backupu.

My weblog: 89149
Sign In or Register to comment.