Backup I Archiwizacja Danych

Zw?aszcza archiwizacja mylona stanowi z dud? rozbrojenia , jednak przynale?y my?le?, ?e archiwizacja przej?tych wówczas nie "backup".

Also visit my webpage; p139102
Sign In or Register to comment.