Backup I Archiwizacja Danych

Zwłaszcza archiwizacja mylona stanowi z dudą rozbrojenia , jednak przynależy myśleć, że archiwizacja przejętych wówczas nie "backup".

Also visit my webpage; p139102
Sign In or Register to comment.