Inne Usługi Informatyczne, Archiwizacja Danych On

Z współcześnie akceptowalna istnieje archiwizacja przekazanych offline, toteż przyimek przewożenia spisy awaryjnej do serwera backupu.

my page ... p33395
Sign In or Register to comment.