Inne Us?ugi Informatyczne, Archiwizacja Danych On

Z wspó?cze?nie akceptowalna istnieje archiwizacja przekazanych offline, tote? przyimek przewo?enia spisy awaryjnej do serwera backupu.

my page ... p33395
Sign In or Register to comment.