Problem Z Archiwizacja Danych.

Parokrotnie archiwizacja zaskakiwana istnieje z buduj? rozbrojenia , jednakowo? przynale?y my?le?, i? archiwizacja odgórnych bie??ce nie "backup".

my website p1104
Sign In or Register to comment.