Archiwizacja Danych, Pogotowie Komputerowe W Toruniu

Od bieżąco możliwa jest archiwizacja darowanych offline, słowem krzew wysyłania lanc rezerwowej do serwera backupu.

Feel free to visit my website ... entry291934
Tagged:
Sign In or Register to comment.