Archiwizacja Danych, Zarz±dzanie Dokumentami

Wielokro? archiwizacja zaskakiwana egzystuje z przeprowadzaj? bezpiecze?stwa , ale nale?y wypomina?, i? archiwizacja wiadomych wi?c nie "backup".

My page - entry313119
Sign In or Register to comment.