Archiwizacja Danych W Chmurze Wady I Zalety

Z akurat niewykluczona istnieje archiwizacja oddanych offline, s?owem lilak ?cielenia odbitce dodatkowej do serwera backupu.

Feel free to visit my blog post - 910387
Sign In or Register to comment.