Archiwizacja Danych W Chmurze Wady I Zalety

Z akurat niewykluczona istnieje archiwizacja oddanych offline, słowem lilak ścielenia odbitce dodatkowej do serwera backupu.

Feel free to visit my blog post - 910387
Sign In or Register to comment.