Archiwizacja Danych Serwis Komputerowy Rosskomp

Od bieżąco niezgorsza egzystuje archiwizacja danych iphone 4s oznaczonych offline, słowem wolny toczenia podobizny rezerwowej do serwera backupu.
Sign In or Register to comment.