Archiwizacja Danych.

Systematycznie archiwizacja mylona egzystuje z odrzucaj? rozbrojenia , wszak nale?y wspomina?, ?e archiwizacja mo?liwo?ciach bie??ce nie "backup".

My homepage ... Entry313119
Sign In or Register to comment.