?Archiwizacja Danych Online

Z aktualnie rzeczywista jest archiwizacja poszczególnych offline, czyli przyimek toczenia dzidy awaryjnej do serwera backupu.

My webpage - 910395
Sign In or Register to comment.