Backup Online, Archiwizacja Danych, Kopia Zapasowa

Z teraz rzeczywista jest archiwizacja pojedynczych offline, lub bez posyłania podróbki rezerwowej do serwera backupu.

my homepage - p218047
Tagged:
Sign In or Register to comment.