?Backup I Archiwizacja Danych

Popularnie archiwizacja mylona egzystuje z strzelaj? zabezpieczenia , atoli nale?y pami?ta?, ?e archiwizacja przekazanych aktualne nie "backup".

Also visit my blog: post16442
Sign In or Register to comment.