Ograniczenia ocynkowane ponadto ?piewane proszkowo nie wymagaj? zdobienia zdecydowanie po utargu.

Sign In or Register to comment.