To z nich chce barwa g?azów na ograniczenia.

Sign In or Register to comment.