Sztachety ukszta?towane spo?ród drewna wysysaj? wod? poprzez co w?adaj? butwie? azali? wyst?powa?.

Sign In or Register to comment.