Obramowania spo?ród drewna s? przenikliwe na aur?, za? niezmiernie wilgo? tak?e darmozjady.

Sign In or Register to comment.